Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต สอนแนะบัญชี...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมจัด
   นิทรรศการเผยแพร่ความรู้การทำบัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือน ในโครงการ
   “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  จัดโดยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ
   อำเภอถลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
   ให้บริการสอนแนะการจดบันทึกบัญชีให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยมี
   นายวิชัย ไพรสงบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
   พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และมอบของที่ระลึกให้กับคุณแม่
   ดีเด่นในตำบลเชิงทะเล ประจำปี 2552 รวมทั้งถุงยังชีพให้แก่คนชราและผู้พิการ

   ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional