Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
   ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและ
   บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
   นุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งสำนักงานฯ
   ได้จัดกิจกรรมเกมส์ตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านบัญชีให้กับเด็กนักเรียน
   เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี 
นายวันชัย สุทธิวรชัย
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ วัดกฎีเตี้ย
   ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
          นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการบูรณาการกิจกรรมระหว่างหน่วยงานในสังกัด
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแต่ละหน่วยงานมีการคัดเลือกเกษตรกร
   ที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ
   ให้ได้รับของรางวัลคือ ปัจจัยการผลิต ของที่ระลึก และเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญ
   และกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   นครนายก ได้คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ที่มีผลงาน
   ด้านการจัดทำบัญชีฟาร์มในอำเภอบ้านนาให้ได้รับของรางวัลดังกล่าว
   จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายผวน แจ่มแจ้ง จากบ้านกะเหรี่ยง ตำบลเขาเพิ่ม 
   2) นายวิสุทธิ์ บำรุงจิตต์ จากบ้านเกาะกะตอ ตำบลบ้านพร้าว และ
3)
   นางทุเรียน น้ำเงิน จากบ้านเกาะสำโรง ตำบลทองหลาง
อำเภอบ้านนา
   จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional