Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการบัญชีครัวเรือน          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
   ร่วมจัดนิทรรศการบัญชีครัวเรือน
ในโครงการ
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 
   สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน”
พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
   รับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้าง
   ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
   โดยมี นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธาน
   เปิดงาน ณ วัดป่าขะ หมู่ 3 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional