Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี แนะนำการบันทึกบัญชี          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการ
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติ
   เป็นประธานเปิดงาน
"โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพบประชาชน" 
   โดยมี นายฐานิศร์ น้อยเพ็งนายอำเภอศรีราชา กล่าวต้อนรับ และ นายวิทยา คุณปลื้ม
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร
   ประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
   ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
   รับ-จ่ายในครัวเรือนด้วย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
   จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional