Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชลบุรี แนะนำการบันทึกบัญชี          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการ
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติ
   เป็นประธานเปิดงาน
"โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพบประชาชน" 
   โดยมี นายฐานิศร์ น้อยเพ็งนายอำเภอศรีราชา กล่าวต้อนรับ และ นายวิทยา คุณปลื้ม
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร
   ประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
   ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
   รับ-จ่ายในครัวเรือนด้วย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
   จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional