Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตาก เผยแพร่ความรู้บัญชีครัวเรือนในงานโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา          เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก นำโดย นางสาวสดศรี พันธุ์วิไล 
   หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมเปิดงานโครงการ
   พลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก 
   ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง
“การบันทึกบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นกล้า
   เศรษฐกิจพอเพียง”
พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี
   รับจ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
   โดยมีคณะครูบัญชีอาสาของบ้านแม่ระวาน อำเภอสามเงา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
   ณ บริเวณบ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional