Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 

ชื่อรายการ

คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 31/2552
ชื่อตอน

บัญชีของฉัน

วันที่ออกอากาศ 5 พฤษภาคม 2552
เวลาที่ออกอากาศ 10.30 - 11.00 น.
เขียนบทรายการ นางบุษกร ศิริมงคล
นางสาววินิตยา สมบุญ
ผู้ดำเนินรายการ นางบุษกร ศิริมงคล
นางสาววินิตยา สมบุญ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ

          นำเสนอความสำคัญของวันฉัตรมงคลเรา และข่าวการสร้างโปรแกรมให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ผ่านระบบ ATM ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อด้วยบทความที่เขียนขึ้นจากใจครูบัญชีอาสา ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยค่ะ
          ช่วงที่สองของรายการนำเสนอเกร็ดสาระน่ารู้เรื่องผงเข้าตา และบทความของน้อง ๆ จากโรงเรียนนักบัญชีรุ่นจิ๋ว เรื่องบัญชีของฉัน

ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ
3
นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
อ้วน :
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยคุ้ยคุย ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 KHz พบกับเราทุกวันอังคาร
เวลา 10.30 – 11.00 น. สำหรับวันนี้ วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552
ดิฉัน บุษกร ศิริมงคล และคุณวินิตยา สมบุญ ทำหน้าที่ดำเนินรายการ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่ 1
อ้วน :
สวัสดีค่ะน้องอร
อร :
สวัสดีค่ะ พี่อ้วน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
อ้วน :
วันนี้เราสองคนก็นำเรื่องราวสาระดี ๆ มาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคย มีอะไรกันบ้าง ข่าวแรกเลยคือการสร้างโปรแกรมให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ผ่านระบบ ATM ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อด้วย บทความที่เขียนขึ้นจากใจครูบัญชีอาสา ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยค่ะ ส่วนช่วงที่สองของรายการพบกับสาระที่น้องอรนำมาฝากกัน เช่นเคยค่ะ และที่พลาดไม่ได้ เรานำบทความของน้อง ๆ จากโรงเรียนนักบัญชีรุ่นจิ๋ว มาฝากกันค่ะ ว่าบัญชีในมือของน้อง ๆ คืออะไร ก่อนอื่น โดยที่วันนี้เป็นวันฉัตรมงคลเรามาเล่าถึงความสำคัญของวันฉัตรมงคลกันก่อนค่ะ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรปจนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติในประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้า ฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก
อร :
ค่ะก็มาที่ข่าวแรกกันนะคะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาโปรแกรมให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก สหกรณ์ผ่านระบบ ATM เน้นเฝ้าระวัง 3 เดือนก่อนขยายผลใช้งานกับสหกรณ์ออมทรัพย์อีก 454 แห่ง
          นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะโฆษก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์เข้ากับเครือข่าย ATM ของธนาคาร เพื่อขยายคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ให้สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านเครื่อง ATM ได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของสมาชิกและลดค่าใช้จ่ายดำเนินการของสหกรณ์ ในเบื้องต้นได้นำร่องให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทยเป็นแห่งแรก ทั้งนี้โปรแกรมระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลทาง ATM กับธนาคารได้พัฒนาเพิ่มเติมจาก โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์เวอร์ชั่น 2.1 ที่ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลการจัดการของสหกรณ์แบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บฐานข้อมูลของสมาชิก เงินให้กู้ เงินรับฝาก และการจัดทำงบการเงิน ในกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ต้องการรับเงินกู้ที่สหกรณ์อนุมัติวงเงินไว้แล้วก็สามารถดำเนินการผ่านบัตร ATM ของธนาคารที่สมาชิกสหกรณ์นั้นเปิดบัญชีไว้ได้ โดยระบบจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเครือข่าย ATM ของธนาคาร สามารถให้บริการเบิกถอนเงินได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ และโปรแกรมดังกล่าวยังจะพัฒนาให้ใช้ได้กับทุกธนาคารอีกด้วย
          นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาดในการเชื่อมโยง ระบบดังกล่าวกรมฯ จึงเฝ้าระวังการใช้งานอย่างใกล้ชิด คาดว่าภายใน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552 หากการนำร่องใช้งานโปรแกรมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเผยแพร่การให้บริการสู่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอีกจำนวน 454 สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์เวอร์ชั่น 2.1 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว
“จากแนวคิด...การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการแก่สหกรณ์และสมาชิก และคิดค้นพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัตถุประสงค์สูงสุดคือ สมาชิกพึงพอใจและมีความสุขกับระบบสหกรณ์” นายเกรียงศักดิ์กล่าว
อ้วน :
เป็นเรื่องที่พี่ฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าทันสมัยมากเลย แล้วก็เป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากสหกรณ์ใดที่ต้องการใช้โปรแกรมนี้ ทีนี้เรามีเรื่องของบัญชีต้นกล้า เสริมปัญญา ให้เยาวชน คุณพันธ์ เอี่ยมสะอาด ประธานชมรมครูบัญชีเกษตรกรพังงา ได้เขียนไว้ในวารสารตรวจบัญชีสหกรณ์ของเรา ท่านบอกว่าปฐมวัยเปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ หากโครงสร้างพื้นฐานไม่ดีก็จะทำให้สิ่งก่อสร้างพังทลายลงได้ เช่นเดียวกับประเทศชาติจะมีความมั่นคง แข็งแรงและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอยู่ได้นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับประชากรของประเทศที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ซึ่งบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะต้องเริ่มต้นมาจากพื้นฐานคือเด็กเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศชาติ ในอนาคตจึงจำเป็นต้องปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมการศึกษา อบรม ให้วิชาความรู้รอบด้านมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญ เมื่อถึงคราวคับขันก็จะได้ช่วยเหลือดูแลตัวเองและประเทศชาติให้อยู่รอด ยามที่เศรษฐกิจกำลังรุมเร้ารัดตัวเดือดร้อนกันไปทั่ว สินค้าภาคเกษตรตกต่ำ เครื่องอุปโภค บริโภคขึ้นราคา การเมืองมีปัญหา พาให้สังคมเดือดร้อน เคยอยู่ดีมีสุข เดี๋ยวนี้กลับอยู่ร้อนนอนทุกข์ ทุกภาคส่วนจำต้องตั้งสติใช้หลักคิดในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงชี้แนะเนิ่นนานมาแล้ว ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำสมุดบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่เด็กซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ มีความเฉลียวฉลาด ฉลาดคิด ฉลาดใช้จ่ายเงิน ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาด หา ฉลาดใช้ชีวิต รู้รายรับ รู้รายจ่าย และรู้เหลือเป็นเงินออม ตามบันได 3 ขั้น สู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 3 ระดับด้วยการ รู้จด ทำบัญชีเป็นประจำทุกวันรู้จริง รู้รายรับรายจ่ายของตนเอง รู้จ่าย ใช้เงินเป็นเห็นเงินออม บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบได้เช่นกล้าไม้ที่จะต้องได้รับการอนุบาลดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้เจริญเติบโต งอกงามมีคุณภาพในวันข้างหน้า การเผยแพร่และขยายผลบัญชีต้นกล้าให้แก่เด็ก เยาวชน จำเป็นต้องอาศัยครูบัญชีอาสาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สร้างไว้แล้วทั่วประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการปลูกจิตสำนึก ทักษะ และเข้าใจคิด เพื่อให้ต้นกล้าเหล่านั้นเติบโตไปด้วยคุณภาพเป็นรากฐาน เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป นี่คือบทความเรียบง่ายที่ครูบัญชีอาสาคนหนึ่งได้เขียนขึ้นจากใจ เพื่อสร้างบัญชีต้นกล้า เสริมปัญญา ให้แก่เด็กเยาวชนไทย ช่วงนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวมาพบกับน้อง ๆ นักบัญชีรุ่นจิ๋วกันค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
อร :
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการค่ะ อย่างที่เราสัญญากันว่าเราจะนำเรื่องราวของน้อง ๆ มาเล่าสู่ท่านผู้ฟัง แต่อรของแทรกเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากกันก่อนค่ะเป็นเรื่องของผงเข้าตา เวลาที่มีผงเข้าตา ก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก เราก็จะขยี้จนอักเสบกันไปเลย วันนี้ก็จะมีวิธีที่ง่าย ๆ มาฝากกันเวลาที่มีผงเข้าตา ขั้นแรกเลยเขาบอกว่าไว้ว่าให้หลับตา เอามือปิดจมูกแล้วก็กลั้นหายใจไว้สักครู่ ให้เกิดแรงดันภายในลูกตาค่ะ การทำเช่นนี้จะทำให้ผงที่อยู่ลึกเข้าไปในลูกตาเลื่อนมาอยู่ด้านล่าง แล้วก็ล้างมือให้สะอาด แล้วก็พลิกเปลือกตาด้านล่าง ใช้สำลีหรือผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดออกอย่างเบาๆ วิธีนี้ก็จะทำให้ผงที่เข้าตาออกมาอย่างง่าย ๆ
อ้วน :
ตอนเด็กๆ พี่เคยโดนผงชิ้นใหญ่เข้าตามันคือเปลือกดินสอ แล้วพี่ก็ขยี้จนมันเข้าไปลึกแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลย จนทุกวันนี้มันก็ยังอยู่แต่อยู่ตรงไหนไม่รู้นะค่ะ
อร :
มันคงย่อยสลายไปแล้วละค่ะพี่อ้วน
อ้วน :
ก็อย่างที่บอกว่าจะมีเรื่องของน้องๆ ที่เขียนเรียงความเรื่องบัญชีของฉัน
อร :
อย่างนั้นอรของเริ่มที่น้องคนแรกเลยละกันค่ะพี่อ้วน ชื่อ ด.ญ. อารียา วงษ์ปามุติ ชั้น ป. 5 ค่ะ น้องเขาเขียนไว้ดีมากเลยค่ะ บัญชีของฉัน คือ เรามีสมุดบัญชีแล้วก็ควรจดบันทึกบัญชีทุกวันการจดบัญชีที่ดีที่ถูกต้องนั้น คือต้องจดทุกวัน ทุกรายการ รายรับจากไหน เป็นเงินเท่าไหร่ รายจ่ายเท่าไหร่ ให้ใคร เป็นเงินเท่าไหร่ ต้องจดให้ละเอียด เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ผิพลาดแก่นแท้ของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ คือการพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันนั่นเอง วิธีที่เราจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ก็คือเราต้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นอันดับแรก การทำบัญชีแบบง่าย ๆ คือ จดรายรับรายจ่ายทุกรายการโดยละเอียดเดือนเดียวก็รู้ว่า เราจ่ายอะไรไปบ้าง ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม คนที่จดบัญชีก็เลิกทะเลาะกัน เพราะต่างก็รู้ว่าใครกันแน่ที่ใช้เงินไม่ถูกต้อง พอเลิกซื้อเหล้าซื้อหวยก็มีเงินเก็บ มีเงินเหลือบางคนก็ไปซื้อวัวมาเลี้ยง บางคนก็เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ถ้าเราขยันเรียนเช่น รู้จักการปลูกผักสวนครัว ก็ทำให้เราไม่ต้องซื้อผักพวกนี้ ถ้าผักมีเหลือมากก็นำไปขายได้ เงินที่ได้ไม่ต้องซื้อผักกับได้จากการขายผัก จะทำให้เรามีเงินออมมากขึ้น แม้ว่าเงินจะไม่มากนักแต่ก็สามารถนำไปซื้อหนังสือ ซื้อขนมหรือว่าซื้อเมล็ดพันธุ์ เพื่อขยายแปลงผักต่อไปได้ คำว่าเศรษฐกิจของในหลวงนั้น มีความหมายลึกซึ้งมากพระองค์ไม่ต้องการให้เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ให้รู้จักใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น ให้รู้ว่าค่าของเงิน ถ้าเราไม่แข่งขันกันใช้เงิน เราก็ไม่ต้องแข่งกันหาเงิน ไม่ต้องต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้เงินมาเยอะ ๆ ในที่สุดสังคมของเราก็จะไม่ถูกบังคับให้เห็นเงินเป็นพระเจ้า สังคมของเราก็จะมีแต่ความสุขสงบร่มเย็น ถ้าเรารู้จักแบ่งปันกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ประเทศของเราก็จะน่าอยู่ พวกเราจะเติบโตไปในสังคมที่ร่มเย็น เป็นสุข ไปที่ไหนก็จะพบแต่คนที่มีน้ำใจ มีความเอื้ออารีต่อกัน เขียนไว้ดีมากเลย
อ้วน :
ค่ะ อีกคนดีไหมคะน้องอร เดี๋ยวพี่จองคนสุดท้าย
อร :
ได้ค่ะ น้องคนต่อมานะค่ะ ด.ญ.กันทิการณ์ กันตุ่ม ชั้น ป. 6 ทำบัญชีแล้วก็ได้รู้จักรายรับรายจ่าย รู้จักออมจึงจะได้สิ่งของที่ต้องการจะเป็นเด็กที่รู้จักตนเองได้ ต้องรู้ว่าควรคิดและตัดสินใจก่อนใช้จ่ายจะได้มีเงินออม เพราะเงินที่ได้มาใช้จ่ายในแต่ละวัน นั้นมีค่ามากเราจึงต้องประหยัดอดออมรู้จักการใช้อย่างเหมาะสม และใช้ในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การเรียน หมั่นประหยัดขยันอดออมดูแลรายได้ ควบคุมรายจ่าย รู้จักลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น วันนี้เพื่อวันข้างหน้าจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้จ่าย ในสิ่งที่จำเป็นมากกว่า จึงควบคุมการใช้จ่ายเพื่ออนาคตมีเรื่องที่จำเป็น ต้องใช้จ่ายเงิน จะได้ไม่ต้องรบกวนผู้อื่นต้องซื้อของให้คุ้มค่าอีกทั้งรู้จักการใช้จ่ายด้วย สิ่งของที่มีอยู่ดูแลซ่อมแซมแทนการซื้อใหม่ การออมไม่ใช่เรื่องยาก เกินจะทำได้ หากคนอื่น ๆ ได้เริ่มลงมือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และเพียงมีการตั้งใจเก็บเงินออม เงินออมก็จะมีเยอะและจะฝากธนาคารได้ก็ต้องรู้จักหักห้ามใจ ไม่ใช้จ่ายเงินไปกับการกินการซื้อของจนหมดทำให้เงินหมด และมีเงินออมถ้ามีเงินเก็บจะต้องไม่ไปลำบากครอบครัว เคล็ดลับของการใช้เงินให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน คือ การจดทุกอย่าง ทุกครั้ง ทุกบาททุกสตางค์ จดรายจ่ายรายได้ ไม่มีจน ด้วยหลัก ๆ เมื่อย้อนกลับมาดูสมุดบันทึกบัญชีก็จะได้รู้ว่ามีเงินออมกี่บาท ใช้จ่ายของตนเองให้พอเหมาะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยรู้จักประหยัดอดออมจะได้มีเงินเก็บเยอะแยะซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นใช้เงินให้พอเหมาะอย่างประหยัดอดออมให้มาก
อ้วน :
น้องอรยา ขวัญอยู่ ชั้น ป. 5 เขาบอกว่าเงินที่พี่ ๆ น้อง ๆ ได้มาใช้จ่ายในแต่ละวันจะมีค่ามากยิ่งขึ้นหากรู้จักใช้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คิดให้ดีก่อนการใช้จ่าย และทุกครั้งที่ต้องใช้เงิน ต้องเตือนตัวเอง ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด เท่าที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย สิ่งสำคัญต้องมีเงินเหลือเก็บไว้บ้าง เพื่อเก็บสะสมเป็นเงินออม สำหรับไว้ใช้ในยามจำเป็น เมื่อฝึกฝนใช้จ่ายให้เป็นนิสัย วินัยการเงินจะติดตัวจนเติบโต การออมไม่ใช่เรื่องยาก เกินจะทำได้หากน้อง ๆ พี่ ๆ ได้เริ่มลงมือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และเพียงมีความตั้งใจ ไม่ใช้เงินไปกับการกิน การซื้อของจนหมด สิ่งที่สำคัญแรก คือ การตัดสินใจที่จะลงมือเก็บออมทันที โดยไม่มีเงื่อนไขสิ่งสำคัญต่อมา คือ การจดบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของตนเองวิธีนี้จะช่วยให้พี่ ๆ น้อง ๆ ได้รู้ว่า หมดเงินไปกับรายจ่ายประเภทไหน ช่วยให้ตัดสินใจ ลด ละ เลิก รายจ่ายนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญสุดท้ายคือ เตือนตัวเองอยู่เสมอว่า ออมให้เป็น ได้เห็นออม สิ่งที่สำคัญ คือ เราจะต้องลงมือเก็บออมทันที โดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อตั้งใจแล้วก็ลงมือทำทันที ไม่ต้องรอวันหน้า และจะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยการจดบันทึก หรือ ทำบัญชีรายรับ -รายจ่ายเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายของตนเอง วิธีนี้ จะช่วยให้รู้จักพี่ ๆ น้องๆ หมดเงินไปกับรายจ่ายประเภทไหน ซึ่งจะง่ายต่อการ ลด ละ เลิกรายจ่ายนั้น ๆ เพียงเท่านี้ พี่ ๆ น้อง ๆ ก็จะมีเงินออม ไว้ใช้ในวันข้างหน้าเพื่ออนาคต
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
อร :
เด็กตัวเล็ก ๆ สามารถเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีได้เยอะแยะขนาดนี้
อ้วน :
ค่ะก็ออกมาจากใจเขาจริง ๆ มีน้อง ๆ หลายคนที่เขียนไว้อย่างดี แต่เวลาของเรามีจำกัด ไว้โอกาสหน้าเราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังอีก เรายังมีอีกหลายคนเลยทีเดียว สุดท้ายเราก็ฝากข่าวค่ะน้องอร วันเสาร์ที่จะถึงนี้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2552 อย่าลืมติดตามชมรายการสารคดีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะ ในช่วงสร้างคนแข็งขันองค์กรแข็งแรง ตอนบัญชีอาชีพนำความยั่งยืนสู่ชุมชน ในรายการ ปล. รักเมืองไทยค่ะ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 6.20 -6.50 น. นะคะ น้องอรฝากเรื่องสมุดบัญชีดีไหมค่ะเผื่อว่าน้องต้องการสมุดบัญชี
อร :
ตอนนี้สมุดบัญชีรายรัยรายจ่ายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ยังให้บริการกันอย่างต่อเนื่อง มารับได้ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ หรือโทรมาที่ 0 2628 5240-59 ต่อ 3101 - 3103 โทรมาสอบถามกันก่อนได้ เราสองคนยินดีให้บริการค่ะ สำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลา เราสองคนลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
7. เพลงประจำรายการดังขึ้นแล้วค่อย ๆ เบาลงปิดรายการ

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional