Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อุดรธานี จัดแสดงนิทรรศการ "คลินิกบัญชี"          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   อุดรธานี จัดแสดงนิทรรศการ "คลินิกบัญชี" ในโครงการ
   "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ปี 2552"
   เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
   ในครัวเรือนและให้บริการความรู้เรื่องบัญชีเกษตรกร
   รวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้สามารถจดบัญชีและใช้
   ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในชีวิตประจำวัน ประกอบ
   การตัดสินใจในการวางแผนทางการเงินและการประกอบอาชีพ
   โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษเพชร ศรีปาน 
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน
   ณ โรงเรียนไชยวานวิทยา อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional