Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สมุทรสงคราม...ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่          เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2552 นางสาวพิมพ์เพ็ญ ศิวสฤษดิ์  หัวหน้า
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
พร้อมด้วยข้าราชการ
   พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
   ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
   พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ   ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 
   ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี"  พร้อมให้บริการคำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ
   บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกร  เยาวชนนักเรียน และประชาชนทั่วไป 
   โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร เยาวชนนักเรียน และประชาชนทั่วไปสามารถบันทึก
   บัญชีรับ-จ่ายประจำวัน ทราบฐานะการเงิน   และสามารถนำไปใช้ในการวางแผน
   ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพของตนเอง และครอบครัวได้  โดยมี
   นายประภาส บุญยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็น   
   ประธานเปิดงาน ณ บริเวณวัดบางน้อย  หมู่ที่ 4 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที
   จังหวัดสมุทรสงคราม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional