Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี เผยแพร่ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
   โดย นางสาววัชรี  เรืองจิระขจร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี 
   พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ 
   “คลินิกบัญชี” ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 เนื่องในวันคล้าย
   วันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  พร้อมทั้งให้บริการ
   ปรึกษาแนะนำและสอนแนะความรู้ด้านบัญชี รวมทั้งจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์
   ตอบปัญหา แจกของรางวัลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน 
   และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
   โดยมี นายอำนาจ  ผการัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติ
   เป็นประธานเปิดงาน  ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional