Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พะเยา ออกหน่วยบริการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
   ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันคล้าย
   วันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการจดบันทึก
   บัญชีพร้อมให้บริการสอนแนะ ปรึกษาแนะนำ รวมทั้งแจกเอกสารสมุดบัญชีรับ-จ่าย
   ในครัวเรือนและสมุดบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร เยาวชน
   และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นางเรืองวรรณ  บัวนุช ผู้ว่าราชการ
   จังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านทราย 
   อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา
 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional