Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พังงา ขยายผลองค์ความรู้ด้านบัญชีสู่เกษตรกรรุ่นใหม่          เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา 
   ร่วมจัดนิทรรศการรพร้อมให้บริการสอนแนะและแจกเอกสารสมุดบัญชีรับ - จ่าย
   ในครัวเรือน ใน 
"งานวันไร่นา เพื่อขยายผลองค์ความรู้ สู่เกษตรกรรุ่นใหม่"
   ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี
   นายเยี่ยมสุริยา  พาลุสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 
   ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
  


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional