Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง สอนแนะบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง 
   ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี" ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
   พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 ซึ่งสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ให้บริการความรู้และคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ
   บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ได้รับความสนใจจาก
   เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  โดยมี
   นางสาวดวงใจ  ช. บุญพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ให้เกียรติเป็น
   ประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมู่ที่  6 ตำบลควนขนุน 
   อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
   นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ  ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   กิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว  ตลอดจนการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
   และกลุ่มสินค้า OTOP เป็นต้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional