Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองบัวลำภู ให้ความรู้ด้านบัญชีในงานจังหวัดเคลื่อนที่ฯ          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
   ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภู  จัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
   โดยนำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร เยาวชน
   และประชาชนทั่วไปเพื่อหวังว่าประชาชนจะได้นำข้อมูลทางบัญชีไปวางแผนลดต้นทุน
   ในการประกอบอาชีพและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
         
ในการนี้ นายอธิคม  สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ที่มาให้ความรู้
   และบริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านกุดฉิม ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง    
   จังหวัดหนองบัวลำภู


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional