Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
ร้อยเอ็ดนำบัญชีร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่          นางสาวปิยรัตน์  ตรีนิติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีในงาน
   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
   สยามมกุฎราชกุมาร
พร้อมบริการให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
   และแจกเอกสารสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน หวังให้เกษตรกร  เยาวชน  และ
   ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
   รวมทั้งนำข้อมูลทางบัญชีใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและวางแผนประกอบ
   อาชีพได้  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยมี
   นายชิดพงษ์  ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน
   ณ บริเวณโรงเรียนขวาววิทยาคาร  บ้านขวาว  หมู่ที่ 11 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
   จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional