Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ เดินเครื่อง ให้ความรู้ทางบัญชีกับชนเขาในจังหวัด          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ โดยนายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช
   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ
   ร่วมกับครูบัญชีอาสาใน อำเภอเขาค้อ จัดการอบรมให้ความรู้การทำบัญชีในครัวเรือน
   ตาม
โครงการ “เสริมสร้างทางบัญชี สร้างวิถีสู่อนาคต”
แก่เด็กนักเรียน และชาวบ้าน
   ของหมู่บ้านเล่าลือ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง
   เพื่อขยายฐานความรู้ทางบัญชีไปยังชาวเขาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีชาวบ้าน
   และเด็กนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional