Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ          นางสาวฉวีวรรณ เลียววิจักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   เขต 11 และ 13 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่
   ที่มีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ 
   พร้อมทั้งได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   ในพื้นที่ การนี้
นายมงคล  จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
   เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552  ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยทับทัน
   จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional