Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ฉะเชิงเทรา ส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีให้กับเยาวชนนักเรียนในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน


 

           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
   นำโดย นางลัดดา จิตรายานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
   และนายกมล จิตรแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ ได้ลงนามบันทึก
   ข้อตกลงร่วมกันในการส่งเสริมการจัดทำบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
   เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   และในวันเดียวกัน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทราได้จัดอบรมสอนแนะ
   ความรู้ด้านบัญชี ระบบบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ ให้กับเยาวชนนักเรียนในโรงเรียน
   บ้านสุ่งเจริญ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional