Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ฉะเชิงเทรา นำบัญชีครัวเรือนร่วมงานวันไร่นา “นิคมการเกษตร” (ข้าว)


 

           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการบัญชี
   ครัวเรือน ในงานวันไร่นา (Field Day) นิคมการเกษตรข้าวฉะเชิงเทรา
   ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดยนางลัดดา จิตรายานนท์ หัวหน้าสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทราและข้าราชการในสังกัด ให้บริการสอนแนะ
   การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
   ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงาน
การนี้ นายชูศักดิ์ ตรีสาร
   นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
   2552 ณ นิคมการเกษตรบ้านหนามแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนามแดง
   อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional