Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กทม. ร่วมจัด คลินิกบัญชี


 

           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครร่วมจัดนิทรรศการ
   "คลินิกบัญชี" ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
   พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดบางกระดี่ แขวงแสมดำ
   เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
โดยมี
   มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็น
   ประธานในพิธีเปิด การนี้นางสาวสุกิจจา ประภาศิริสุลี หัวหน้าสำนักงานตรวจ
   บัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ
   ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี" พร้อมทั้งแจกเอกสารและให้
   คำแนะนำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน
   ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional