Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อีกหนึ่งความสนใจ...นวัตกรรมเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552นางจิรภา  อิสโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี
   พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรั

   คณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นสูงของประเทศบังกลาเทศ ซึ่งได้เดินทางเยือน
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   เพื่อนำแนวคิดไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานยังประเทศของตน พร้อมกับได้เยี่ยมชม
   เครื่องมือเฝ้าระวังและ
เตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss (Cooperative Financial
   Surveillance and Warning System : Set Standard)
 นวัตกรรมแห่งศตวรรษ
   สหกรณ์ไทย ซึ่งได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2551
   ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ 
ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   และในวันเดียวกัน คณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นสูงของประเทศบังกลาเทศ
   จะเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด
   จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่นำ CFSAWS:ss มาใช้ในการดำเนินงาน
   ของสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการเป็นต้นแบบและตัวอย่างให้กับคณะ
   ที่เข้าศึกษาดูงาน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional