Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 51/2562
ชื่อตอน "เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning กตส.
วันที่ออกอากาศ

17 และ 19 ธันวาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรกรมฯ ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสถานที่ภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บริเวณโดยรอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถึงหน้าวัดนรนาถสุนทริการาม และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ พบกับ ดิฉัน นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

และดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมลงใต้ ติดตามสถานการณ์น้ำ สร้างความมั่นใจในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยใน อ.หาดใหญ่ ย้ำทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 และนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าควน คลองภูมินารถดำริ (คลองระบายน้ำ ร.1) ค่ะ

หวาน :

    โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นอย่างมาก จากการลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ที่ตรวจเยี่ยม มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 68 เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งวางแผนและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงมรสุมเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งคาดว่าหากเกิดฝนตกหนักเหมือนปี 2553 ก็สามารถรับมือได้ จึงขอให้ชาวหาดใหญ่มั่นใจได้ ค่ะ

ปลา :

     อ.หาดใหญ่ ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งในปี 2531, 2534 และ ปี 2553 ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทำให้มีมูลค่าความเสียหาย กว่า 10,000 ล้านบาท เสียหายมากกว่าพื้นที่การเกษตรโดยทั่วไป ดังนั้นได้กำชับให้สำนักชลประทานทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมวางแผนล่วงหน้า เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากขาดสิ่งใดให้แจ้งมาที่กรมชลประทาน อย่างไรก็ตามนอกจากการป้องกันอุทกภัยแล้ว จะต้องหามาตรการบริหารจัดการน้ำให้มีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นต่อไป เน้นย้ำว่าต้องให้เกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุด นอกจากนี้ในเรื่องของงบประมาณการดำเนินงานก่อสร้างต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ค่ะ

หวาน :

     ด้าน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 จากเดิมสามารถระบายน้ำได้ 465 ลบ.ม./วินาที เพิ่มเป็น 1,200 ลบ.ม./วินาที เมื่อรวมกับปริมาณน้ำที่ระบายผ่านคลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที ทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดรวมกันประมาณ 1,665 ลบ.ม./วินาที ค่ะ

ปลา :

    ปัจจุบันแม้ว่าคลองระบายน้ำ ร.1 จะยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่องค์ประกอบหลักเช่น ประตูระบายน้ำหน้าควน 2 ซึ่งเป็นจุดที่จะแบ่งน้ำมาจากคลองอู่ตะเภา ได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งบานระบายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถบริหารจัดการน้ำโดยการเปิดปิดบาน เพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่คลองระบายน้ำ ร.1 และคลองระบายน้ำ ร.1 ซึ่งได้ทำการปรับปรุงโดยการขุดขยายความกว้างของคลองระบายน้ำจากเดิมท้องคลองกว้าง 24 เมตร ขยายเป็น 70 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างกำแพงคอนกรีต แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 80 ทำให้คลองระบายน้ำ ร.1 ในปัจจุบันจะสามารถช่วยในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้สูงสุดประมาณ 1,000 ลบ.ม./วินาที โดยภาพรวมมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 68 หากโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) แล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศได้เป็นอย่างมากค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรี "เฉลิมชัย” เปิดงาน "10 ปี หม่อนไหมสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาเพิ่มผลผลิต" พร้อมเดินหน้าขยายตลาดผ้าไหมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer ค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบปีที่ 10 "10 ปี หม่อนไหมสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาเพิ่มผลผลิต" ณ กรมหม่อนไหม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม ได้ดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมงานหม่อนไหมให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกรมหม่อนไหมได้พัฒนาไหมไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมให้มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในสนามบินทุกแห่งและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยเน้นที่ความหลากหลายของชนิด ลวดลาย และราคาตั้งแต่ราคาย่อมเยาไปจนถึงราคาระดับพรีเมี่ยม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อได้ อีกทั้งยังได้มีการประสานกับการท่าอากาศยานในการนำผ้าไหมไปจำหน่ายในสนามบินทุกแห่งทั่วประเทศด้วยค่ะ

ปลา :

    อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer โดยพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้อยู่ในอาชีพหม่อนไหมได้อย่างปลอดภัย มั่นคงและยั่งยืน โดยปัจจุบันกรมหม่อนไหมมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 1,421 ราย และตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะสามารถขึ้นทะเบียน Smart Farmer หม่อนไหมรายใหม่ อีกจำนวน 1,500 ราย โดยในจำนวนนี้จะส่งเสริมให้อาสาสมัครเกษตรของกรมหม่อนไหม ที่เรียกว่า "หม่อนไหมอาสา” ให้เป็น Smart Farmer ในการทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม รวมทั้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในระดับครัวเรือนและหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ซึ่งหม่อนไหมอาสาที่เป็น Smart Farmer จะเป็นตัวอย่างต้นแบบที่ดีในการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม และสามารถส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรหม่อนไหมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบบูรณาการของทุกหน่วยงาน ทำให้เกษตรกรหม่อนไหมในพื้นที่มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะ

หวาน :

    สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบรางวัลแก่ผู้แทน Smart Farmer ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกการแสดงนิทรรศการผลงานกรมหม่อนไหม อาทิ อนุรักษ์ภูมิปัญญาสืบสานลายผ้าสู่สากล การติดดวงตรานกยูงพระราชทานบนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมัลเบอร์รี่ โครงการผลิตการใช้เส้นไหมไทยที่สาวด้วยวิธีการต่าง ๆ ต่อคุณสมบัติผ้าไหม โครงการกระบวนการผลิตแอนโทไซยานินผงจากผลหม่อนสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและโครงการฟิล์มโปรตีนและคุณลักษณะฟิล์มโปรตีนที่ได้จากเศษเหลือกระบวนการผลิตเส้นไหม โครงการ Smart Farmer โครงการไหมอาสา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผ้าไหมลายโบราณล้ำค่าที่หาชมได้ยาก และการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผ้าไหม GI ผ้าไหมเด่นจากจังหวัดต่าง ๆ เวชสำอางและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากหม่อนและไหม รวมทั้งการแจกชิมชาถั่งเช่า ชาใบหม่อน และอาหารจากหม่อนและไหมด้วยค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรกรมฯ ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสถานที่ภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บริเวณโดยรอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถึงหน้าวัดนรนาถสุนทริการาม และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ ค่ะ

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เพื่อรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้นโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ค่ะ

ปลา :

     ในโอกาสนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นต้นแบบสวนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ณ เมืองตรัง โดยมี นายวิรัตน์ กาญจพรหม ครูบัญชี ให้ความรู้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสืบสานตามพระราชปณิธาน และพระราชดำริของ "พ่อหลวง” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสาวณิชาพร สังฆะโต ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ โดยนายปิยะ ช้างคง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จำกัด อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ค่ะ

ปลา :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย นำโดย นางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบูรณาการ สร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้ความรู้ด้านการทำบัญชี และแนะนำแอพพลิเคชั่น SmartMe ที่ใช้ในการบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นำโดย นางสาวเนตรภัทร รัชนีกร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยร่วมจัดฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีได้ และนำข้อมูลทางบัญชีไปวางแผนการจัดการการเงินในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ รู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้หนี้สิน รู้ทิศทางอนาคตของตน เพื่อนำไปสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยมีนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ค่ะ

ปลา :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ โดยนายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มเกษตรกรทำนาธัญญอุดมพร พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติการ รวมทั้งการบริหารของกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้ได้ความถูกต้องและมีหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาธัญญอุดมพร ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นายวุฒิภัทร ศรีนวลนัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการในงานจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมทั้งให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และแอพพลิเคชั่น Smart me ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดเนินมะหาด หมู่ที่5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ค่ะspan>

ปลา :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี นำโดย นางสาวนพัตสลา จันทร์มา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์นิคมด่านช้าง จำกัด โดยได้แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่มีผลต่อธุรกิจของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมด่านช้าง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดยนางณิชาปวีณ์ มงคลทรง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่แนะนำการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีแก่ครูที่ปรึกษา นักเรียน ของกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนวัดพราหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ค่ะ

ปลา :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นำโดย นางสาวอรวรรณ กันไชย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยร่วมจัดฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้เกษตรกรจัดทำบัญชีได้ แล้วนำข้อมูลทางบัญชี ไปวางแผนการจัดการการเงินในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ รู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้หนี้สินได้ปลดหนี้ รู้ทิศทางอนาคตของตน เพื่อนำไปสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยมีนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ เครือข่าย ศพก.อำเภอหนองเสือ (แปลงใหญ่ข้าว) หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ค่ะ

หวาน :

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยให้บริการ สอนแนะการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และแจกสมุดบัญชีให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านบึงงามพัฒนา ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

ปลา :

    สำหรับช่วงของสาระน่ารู้วันนี้ เรามีเคล็ดลับดูแลผิว ในช่วงหน้าหนาวมาฝากกันค่ะ ฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนต่างรอคอย และลุ้นว่าจะได้สัมผัสกับลมหนาวยาวนานสักแค่ไหน ส่วนใครที่ไม่อยากรอ..หรืออยากสัมผัสลมหนาวแบบของแท้ออริจินอล ก็เลือกวางแผนไปรับลมหนาวที่ต่างประเทศ ซึ่งนอกจากแพลนเที่ยวสนุกๆ แล้ว การเตรียมตัวเพื่อดูแลผิวในช่วงฤดูหนาวให้พร้อมก่อนออกเดินทางก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันค่ะ โดย พญ.อังคณา สถาวรวงศ์ แพทย์ประจำศูนย์ความงาม โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ฝากเคล็ดลับดีๆ ในการดูแลผิวมาฝากกันในช่วงหน้าหนาวนี้ค่ะ

หวาน :

     1.หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่น การดูแลผิวในฤดูหนาวเริ่มได้ตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำ หลายคนชอบอาบน้ำอุ่นเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แต่จริงๆ แล้วการอาบน้ำอุ่นจะทำให้เราสบายตัวได้แค่ตอนอาบเท่านั้น เพราะหลังจากอาบน้ำ..ความชุ่มชื้นในผิวจะลดลง ส่งผลให้ผิวแห้ง เป็นขุยได้ เพราะฉะนั้น ถ้าอยากให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอาจจะต้องกลั้นใจอาบน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อรักษาผิวกันหน่อยนะคะ

ปลา :

     2.ไม่ควรอาบน้ำนานเกิน 10 นาที ค่ะ หลายคนคิดว่าแค่อาบน้ำอุณภูมิปกติก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นได้ ซึ่งความจริงแล้วการอาบน้ำอุณหภูมิปกติ..แต่อาบนานๆ ก็ทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นได้เช่นกัน ดังนั้น ควรอาบน้ำโดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีก็เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการขัดถูผิวแรงๆ ค่ะ 3.เลือกประเภทสบู่ให้เหมาะกับผิว ค่ะ ในช่วงฤดูหนาว ถ้าอากาศแห้งมากอาจอาบน้ำเปล่าโดยไม่ถูสบู่ก็ได้! แต่หากจำเป็นต้องใช้สบู่ ควรเลือกประเภทสบู่ให้เหมาะสม เช่น ใช้สบู่เหลวชนิดอ่อนเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวค่ะ

หวาน :

     4.ทาครีมบำรุงหลังอาบน้ำ ภายใน 3-5 นาที หลังจากอาบน้ำเสร็จ ภายใน 3-5 นาทีแรก นับได้ว่าเป็นช่วงนาทีทองของผิว เพราะเมื่อผิวโดนน้ำแล้วจะยังมีความชุ่มชื้นอยู่ หลังเช็ดตัวหมาดๆ จึงควรทาครีมบำรุงผิวลงไปทั้งที่ใบหน้าและลำตัวโดยเร็ว และที่สำคัญ! ควรเลือกครีมบำรุงที่เป็นเนื้อครีม เพราะจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่าเนื้อโลชั่น ค่ะ

ปลา :

     5.เลือกครีมบำรุงที่เหมาะสม ในการเลือกใช้ครีมบำรุง ควรเลือกครีมที่มีส่วนประกอบเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดี เช่น โอลีฟออยล์, โจโจ้บาออยล์, เชียร์บัตเตอร์, ยูเรีย, แลคติก แอคซิส, ฮายาลูรอนิค แอคซิส , กลีเซอรีน, ลาโนลิน, มิเนอรัล ออยล์ หรือ พิโทรเลทรัม และหลีกเลี่ยงครีมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ น้ำหอม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ AHA หรือเรตินอยด์ เพราะจะทำให้ผิวแห้งมากยิ่งขึ้น ค่ะ

หวาน :

     6.อย่าลืมพกลิปบาล์มและแฮนด์ครีม เมื่อดูแลผิวหน้าและผิวกายให้ดีแล้ว ก็ต้องไม่ลืมดูแลริมฝีปากและมือด้วย เพราะอวัยวะทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องเผชิญกับอากาศหนาวตลอดเวลา ซึ่งอากาศแห้งจะทำให้ริมฝีปากแห้งและแตกง่ายขึ้น จึงไม่ควรเลียริมฝีปากบ่อยๆ และหมั่นทาลิปบาล์มอยู่เสมอ ส่วนการดูแลมือนั้น หลังล้างมือควรรีบเช็ดให้แห้งและทาแฮนด์ครีมทันที เพราะอากาศแห้งจะทำให้มือลอกและแตกได้ง่ายเช่นกันค่ะ

ปลา :

     7.กิน(อาหาร)ดี...อีกวิธีในการบำรุงผิวค่ะ การกินอาหารในช่วงฤดูหนาวควรกินให้ครบทั้ง 5 หมู่ตามหลักการดูแลสุขภาพทั่วไป แต่สิ่งที่ควรเน้นมากเป็นพิเศษ คืออาหารที่มี omega 3 เพราะเป็นไขมันชนิดดี โดยเน้นกินปลา ถั่ว เนื้อไก่ และเน้นอาหารหรือผักผลไม้ที่มีวิตามิน A, C, E และ Zinc เพื่อเติมอาหารให้กับผิว และที่สำคัญที่สุดคือดื่มน้ำให้ได้วันละ 8-10 แก้ว เพราะร่างกายต้องการน้ำเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นอยู่ตลอดค่ะ

หวาน :

     และ ข้อสุดท้ายคือ เลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่ทำให้ระคายเคือง ค่ะ อากาศในฤดูหนาวจะแห้งและเย็นมาก การเลือกเสื้อผ้าในช่วงนี้จึงควรเลือกเนื้อผ้าที่ใส่สบาย ไม่บาดหรือระคายเคืองผิว เช่น ผ้าคอตตอน ส่วนการใช้ผ้าขนสัตว์หรือใยสังเคราะห์อาจจะทำให้คันหรือระคายเคืองผิวได้ค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ในการดูแลผิวช่วงหน้าหนาวที่เรานำมาฝากกันค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional