Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 26 กันยายน2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย
นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐม
พบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
พร้อมให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม
และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี นายชาติชาย
อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ได้ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดทุ่งกระพังโหม
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional