Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น จังหวัดนครปฐม      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย
นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
ร่วมประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559
โดยรับฟังการชี้แจงแนวทางและขั้นตอนในการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น
โดยมี นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional