Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร เข้ากำกับแนะนำวางรูปแบบการบันทึกบัญชีสหกรณ์ตั้งใหม่      เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย
 นางกฤษดาพร พิกุลศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมเจ้าหน้าที่
 ลงพื้นที่เข้ากำกับแนะนำวางรูปแบบการบันทึกบัญชีสหกรณ์ตั้งใหม่ ให้แก่
 คณะกรรมการ และพนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราดงมอน จำกัด เพื่อให้
 การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบ
 และคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราดงมอน
 จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional