Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานประชาสัมพันธ์หมู่บ้านนำร่องเมืองเกษตรสีเขียว      เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย
นางเอษมนีย์ อิงสถิตธนวันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมเจ้าหน้าที่
ในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานประชาสัมพันธ์หมู่บ้านนำร่อง
เมืองเกษตรสีเขียว
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก
นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ บ้านหงษ์ทอง
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional