Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดการประชุมการการเสวนาแนวทางการขับเคลื่อน "อุทัยธานีมุ่งสู่วิถีเกษตรอินทรีย์"       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุทัยธานี
ร่วมพิธีเปิดการประชุมการการเสวนาแนวทางการขับเคลื่อน
"อุทัยธานีมุ่งสู่วิถีเกษตรอินทรีย์"
โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ เป็นประธาน
ในพิธี ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional