Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จำกัด     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
พร้อมด้วยนางสาวณัฐรินีย์ ปุณกรณ์ นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
เพื่อติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัด
มุกดาหาร จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional