Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 ครั้งที่ 13/2559 ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
 
เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับ
สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ ห้องประชุม
ควรเดชะคุปต์ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional