Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) อ.กระบุรี จ.ระนอง     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย
นางณิชากร จิตต์บำรุงสกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ลงพื้นที่ติดตาม
การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 – 6 จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ณ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional