Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 2      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำโดย นางสาวสายใจ ทัศบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง บัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่
Smart Farmer
ซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร โดยมีเป้าหมาย
เกษตรกร จำนวน 69 คน
ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional