Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางรัศมี คุณธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ประจำปี 2559
โดยมี นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล
สหกรณ์จังหวัดหนองคาย
เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ 2559 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional