Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ออกสอบทานหนี้และพิสูจน์การมีตัวตนของสมาชิก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด        เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกสอบทานหนี้และพิสูจน์การมีตัวตนของ
สมาชิกโดยการยืนยันยอดกับสมาชิกโดยตรงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด

ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรารมย์ อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอราษีไศล
ณ สภ.กันทรลักษ์ สภ.กันทรารมย์ สภ.อุทุมพรพิสัย และ สภ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional