Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม ร่วมจัดทำโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่บุคลากรในสังกัด      เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดทำโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้
ด้วยการผลิตน้ำยาล้างจาน
เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้สามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว ณ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional