Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครสวรรค์ สอนแนวการทำบัญชีในครัวเรือน – บัญชีต้นทุนอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่           เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
นางจิราพร เณรจาที นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ร่วมสอนแนะการทำบัญชีในครัวเรือน - บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว สามารถนำความรู้ด้านบัญชีที่ได้รับ ไปจดบันทึกต้นทุน-กำไรและวางแผน
ในการประกอบอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีเกษตรกรเข้ารับการสอนแนะ
จำนวน150 คน ณ ศาลาประชาคม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional