Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองคาย สอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนเพียงหลวง 13 (โรงเรียนประชาบำรุง)     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นายสมพงษ์ บัวระพาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนางอัมมร
ชัยลือชา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
ร่วมเป็นวิทยากร
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเพียงหลวง 13 (โรงเรียน
ประชาบำรุง)
ณ โรงเรียนเพียงหลวง 13 (โรงเรียนประชาบำรุง) อ.เฝ้าไร่
จ.หนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional