Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่
และคณะ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4 ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทั้ง
บรรยายเรื่อง "พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีนางปนัดดา
ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ
ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกอง
หมู่ที่ 3 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional