Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย
นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
ร่วมกับหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย
สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมทั้งร่วมประชุม
และพูดคุยสอบถามปัญหาและการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
ของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional