Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 16 – 18 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมจัด
นิทรรศการด้านบัญชี ในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2559
ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ไม้ผลจังหวัดยะลาสู่ AEC
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จังหวัดยะลา (กิจกรรมปลายน้ำ)
เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวนในการจำหน่ายผลไม้ ผลิตภัณฑ์ OTOP และของดี
เมืองยะลา เสริมสร้างภาพลักษณ์ กระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัด
       ในโอกาสนี้ นางสาววนิดา หวังขะเด่ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดยะลา ประเภทข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก
นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบ
รางวัล ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional