Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย
นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4/2559

เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single
Command) เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาพรวมของระดับจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมี
นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional