Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559       เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
 นำโดย นายวรรณรัตน์ สุภาบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ
2559 ประจำเดือนกันยายน 2559
พร้อมให้คำปรึกษาและสอนแนะวิธีการ
จดบันทึกบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีตามวิธี
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังวินัยด้านการออม ณ วัดท่ามะขาม
ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional