Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการ คลินิกบัญชี ในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ” ครั้งที่ 12       เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย
นางดวงใจ สมใภชน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ คลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก"

ครั้งที่ 12 โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน สร้างวินัยทางการเงิน และวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดอรุณรังษี หมู่ที่ 7 ตำบลบางลูกเสือ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional