Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ปี 2560      เมื่อวันที่ 12 – 14 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ปี 2560
ให้แก่บุคลากรในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 โดยมี นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
เป็นประธานเปิดการประชุม
เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี งานโครงการต่างๆ
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของรอบปีที่ผ่านมา และได้รับทราบ
แนวทางและเป้าหมายการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 สามารถขับเคลื่อน
งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน
ณ โรงแรมป่าตองลอดจ์ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional