Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2559      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย
นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
ร่วมกิจกรรม
สภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2559
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ
ได้มีการพบปะปรึกษาหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ณ อาคาร
เรือนรับรองศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional