Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร 1 ผู้ทำบัญชีสหกรณ์"       เมื่อวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นางสาวพัชรินทร์ โนนจุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ
ฝึกอบรม "หลักสูตร 1 ผู้ทำบัญชีสหกรณ์" หัวข้อวิชา ความรู้การบัญชีสหกรณ์
วิชาการควบคุมภายในวิชาการบัญชีเบื้องต้นและวิชาระบบบัญชีสหกรณ์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการบัญชี ณ ห้องอบรม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional