Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59
เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนของกลุ่ม/องค์กรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของโครงการที่กำหนด รวมถึง
การจัดทำบัญชีของโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีครบถ้วน โดยมีกลุ่ม/องค์กรเข้ารับบริการตรวจสอบบัญชีในโครงการ
จำนวน 5 กลุ่ม/องค์กร ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศบกต.นากั้ง ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional