Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแยกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย - บึงกาฬ     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย
นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย และนางรัศมี
คุณธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน

เพื่อแยกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย – บึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด อ.เมือง จ.หนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional