Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน       เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย
นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี พร้อมด้วย
นางรัชนี ฤทธาภัย และนางวรรณวิมล ชื่นศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่งคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ผลผลิต ปี 2559 โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการงาน
พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ
"นโยบายด้านการผลิตข้าว และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา”
มอบธงสัญลักษณ์ศูนย์ข้าวชุมชนให้แก่ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด
พร้อมทั้งเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงผลงาน ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional