Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการปี 2559 ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5      เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย
นางชุติมา เชาวลิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน
นโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการ ปี 2559
ในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5
โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการ
รายงานผลการดำเนินงาน จาก 6 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมบ้านท้ายหาดรีสอร์ท ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
       ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ได้ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต
สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ในเขตตรวจราชการที่ 4
และ 5 ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional