Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 3/2559     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย
นางชุติมา เชาวลิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 3/2559

เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด ติดตามผล
การดำเนินงานโครงการตามนโนบายที่สำคัญ และการแก้ปัญหาด้านการเกษตร
และสหกรณ์ในจังหวัดเป็นไปในทางทิศเดียวกัน โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการใน
และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เป็นอนุกรรมการ
และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม
พริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional