Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย
นางชุติมา เชาวลิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมสรุปแนวการ
ตรวจสอบด้านบัญชี ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี และนายโสภณ คงเทียบ
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรับฟัง
ผลการดำเนินงานของโครงการ ฯ ทั้ง 42 ศูนย์ 69 โครงการ ณ ห้องประชุม
โรงแรมเพชรชะอำพลาซ่าแอนด์รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional